Sponsored links

mDoğa description


Türkiye’nin ilk “İş Birliğine Dayalı Yeni Nesil Eğitim Yönetimi Sistemi” mDoğa, Doğa Koleji’nin tüm eğitsel, yönetsel ve üretime dayalı süreçlerini “Akademik Omurga” yapısında bütünleştiren ve tek bir noktadan yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir eğitim çözümüdür.

mDoğa, bütünleşik bir süreç yönetimi olarak sunduğu toplam faydayla ve öğrenmenin okul sınırları dışında da kesintisiz devam etmesini sağlayan yapısıyla benzersizdir.

Eğitsel süreçleri “Veriye Dayalı Bütünleşik Karar Destek Sistemi"yle tamamlayan mDoğa, her bir öğrenciye özel öğrenme ortamlarıyla eğitimde tam bir kişiselleştirme sağlar. Öğrenmeyi sınıf ortamlarıyla kısıtlamayan, iş birlikçi ve dinamik yeni eğitim anlayışına uyumu hızlandırır. Öğrencilerin performansını ve öğretmenlerin yetkinliklerini üst düzeye çıkararak toplam başarı yönetimini destekler.

Ücretsiz mDoğa uygulaması herkes tarafından indirilebilir ancak kullanımı kurumsal okul üyeliği gerektirmektedir.

Recent changes:
Mesajlaşma arayüzü eklendi.


Free Download

Safe download


Screenshots of mDoğa: See the pictures

Related mDoğa


Other users also looks for: benzersizdirbirbirlikçibirliğinebütünleşikbütünleştirendayalıeğitimeğitselfaydayla
Sponsored links

mDoğa

mDoğa

Free

Free Download


Recent download and reviews
Related Apps